Europa en Centraal-Azië

Polen: AFD keurt het bouwen van een grensbarrière door Polen aan de grens met Wit-Rusland af

Op vrijdag 29 oktober 2021 gaf het Poolse parlement de goedkeuring voor de bouw van een grensbarrière tussen Polen en Wit-Rusland. De bouw van de grensbarrière zal meer dan 350 miljoen gaan bedragen en afstand van meer dan 100 kilometer langs de grens beslaan.

Polen wil hiermee de duizenden migranten, van wie de meerderheid afkomstig is uit Afghanistan en Irak, terug te dringen. De Commissie beschuldigt Wit-Rusland van het gebruik van migranten als een ‘politiek instrument om de Europese Unie en haar lidstaten te destabiliseren’. 

(European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Report on Migration and Asylum, p. 3)

Op 4 oktober 2021 heeft de  EU readmission agreement opgeschort waardoor het land het recht heeft om te weigeren migranten terug te nemen die vanuit de EU terugkeren. De verplichting en het recht van een staat om zijn grenzen te verdedigen en te waarborgen, evenals de veiligheid van zijn onderdanen, staat buiten kijf, het is bovendien voorzien en vastgelegd in internationale normen. Echter, is het van belang om te vermelden dat Polen het Vluchtelingenverdrag van 1951 heeft ondertekend en geratificeerd. In dit verdrag zijn artikelen vastgelegd ter bescherming van de vluchtelingen. Deze internationale wetgeving is erop gericht om een vluchteling die internationale bescherming behoeft, een passende status te verlenen. Ook moet de naleving van het beginsel van non-refoulement worden gegarandeerd. Het non-refoulementbeginsel houdt in dat een asielzoeker niet naar zijn land van herkomst mag worden teruggestuurd als hij in dat land het risico loopt om te worden vervolgd op grond van zijn afkomst, godsdienst, politieke overtuiging of vanwege het behoren tot een sociale groep.

Het non-refoulementbeginsel is ook opgenomen in het Europees recht. Het terugsturen van vluchtelingen en asielzoekers aan de grens door Polen en het weigeren van de mogelijkheid tot het aanvragen van asiel is in strijd met het non-refoulementbeginsel.

De huidige situatie aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland is een zorgwekkend humanitaire crisis. Duizend migranten zitten in ijskoude omstandigheden klem tussen de Poolse en Wit-Russische grens. In de afgelopen dagen zijn er acht vluchtelingen omgekomen. We roepen de Poolse en Wit-Russische autoriteiten op om hun verplichtingen onder Europees en internationaal recht te respecteren en de mogelijkheid tot het aanvragen van asiel te bieden aan degenen die daarom aan hun grenzen verzoeken.

AFD International

Departement Europa en Centraal-Azië

15/11/2021

Back to top button