Midden oost & Noord Afrika

Den Haag: de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof met betrekking tot extra tijdelijke maatregelen verplicht de openbare aanklager van het Internationaal Strafhof om zich uit te spreken

Wij bij stichting AFD International zijn blij met de extra tijdelijke maatregelen die het Internationaal Gerechtshof heeft genomen tegen Israël als reactie op het nieuwe verzoek van Zuid-Afrika op 6 maart 2024. Dit verzoek tot tijdelijke maatregelen kwam na de nieuwe ontwikkelingen in Gaza en als reactie op het Israëlische rapport van 27 februari 2024. De extra tijdelijke maatregelen omvatten onder andere dat Israël alle noodzakelijke en effectieve maatregelen moet nemen om te garanderen dat nooddiensten en humanitaire hulpgoederen waar een sterke behoefte naar heerst, zonder vertragingen en obstakels en in volledige samenwerking met de Verenigde Naties, op grote schaal moeten worden geleverd. Dit in het kader van Israëls verplichtingen volgens het Genocideverdrag en in het licht van de verslechterde leefomstandigheden waar de Palestijnen in Gaza in leven, en dan met name de hongersnood.

Tot de te leveren nooddiensten behoort onder andere:

  • Het leveren van voedsel, water, elektriciteit, brandstof, huisvesting, humanitaire hulpgoederen, kleding, hygiëneproducten, riolering, gezondheidszorg en medische voorzieningen in geheel Gaza.
  • Het vergroten van het aantal en de capaciteit van de landovergangen en deze zo lang mogelijk open houden.

Wij vinden dat de nieuwe besluiten van het Gerechtshof een indicatie zijn van de stevige overtuiging van de rechters dat de daden van Israël in de Gazastrook sinds 7 oktober 2023 een genocide vormen. Daarom bleef het Gerechtshof vasthouden aan één wettelijke referentie, namelijk het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide. AFD International waardeert het werk van het Gerechtshof en haar hoge professionaliteit, omdat dit haar onafhankelijkheid en haar vastberadenheid om straffeloosheid tegen te gaan bewijst.

Bovendien eist AFD International dat de openbare aanklager van het Internationale Strafhof Kareem Khan het voorbeeld neemt aan het Internationale Gerechtshof, zich uitspreekt en voortbouwt op de wettelijke conclusies van het Internationaal Gerechtshof. Zo kunnen er arrestatiebevelen worden uitgegeven tegen eenieder wiens betrokkenheid bij genocide is bewezen.

Afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika
AFD International
29 maart 2024

Back to top button