Midden oost & Noord Afrika

Bezet Palestina: 100 dagen genocide onder toekijkend oog van de internationale gemeenschap – nee tegen het ontkomen aan straf

Het Israëlische bezettingsleger zet voor de honderdste dag haar lucht- en landbombardementen voort op de bewoners van de Gazastrook en gaat hiermee verder met het doelgericht en direct aanvallen van burgers, hetgeen dagelijks tot honderden doden en gewonden leidt, waarvan de meerderheid kinderen en vrouwen zijn. Bovendien worden burgerlijke instanties en vooral ziekenhuizen gebombardeerd, waardoor de meeste ziekenhuizen momenteel niet meer werkzaam zijn, en worden medisch personeel, gewonden en vluchtelingen opgepakt.

Naast het uitmoorden, het verdrijven en het dwingen tot vluchten waar de bewoners van de Gazastrook dagelijks mee te maken krijgen, leidt het niet toelaten van de nodige en noodzakelijke humanitaire hulp tot het volledig ontbreken van voedselveiligheid en leven de inwoners van de Gazastrook nu onder de dreiging van een ware hongersnood.

Ondanks al deze omstandigheden waarin Israël de normen van het internationaal humanitair recht en de universele waarden en gebruiken schendt, geniet zij nog steeds van directe steun van de Verenigde Staten en een aantal Westerse landen.

Aangezien wij alle misdaden van de Israëlische bezetting in de Gazastrook nauw volgen en documenteren, verzekeren wij zonder enige twijfel, dat deze schendingen een genocide vormen volgens het tweede artikel van het Genocideverdrag van 1948. In dit verdrag staat dat genocide één van de volgende daden omvat, die tot doel hebben het geheel of gedeeltelijk vernietigen van een nationale, etnische of religieuze bevolkingsgroep:

  1.  Het vermoorden van leden van deze groep.
  2. Het veroorzaken van gevaarlijk fysiek of mentaal leed aan leden van deze groep.
  3. De bevolkingsgroep doelgericht onderwerpen aan levensomstandigheden waarin zij volledig of gedeeltelijk vernietigd worden.
  4. Maatregelen nemen om het krijgen van kinderen door deze bevolkingsgroep te belemmeren.
  5. Kinderen van deze bevolkingsgroep met geweld verplaatsen naar een andere bevolkingsgroep.

Op basis van het hierboven genoemde steunen wij de stap die Zuid-Afrika naar het Internationaal Gerechtshof heeft genomen en bevestigen wij alles wat in haar juridisch pleidooi genoemd is over het bestaan van een voorbedachte rade tot het plegen van genocide. Daarom eisen wij van de rechters van de rechtbank dat zij hun geweten en de feiten  laten oordelen en dat zij zich houden aan de nodige juridische vereisten om een besluit tot het staken van de Israëlische militaire operaties in de Gazastrook te vervaardigen, en de orders te geven tot het toelaten van humanitaire hulp.

Afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika
AFD International
14/10/202

Back to top button