Midden oost & Noord Afrika

Algerije: Het straffen van tientallen gewetensgevangenen voor hun openlijke hongerstaking is onaanvaardbaar

Ongeveer veertig gewetensgevangenen in de El-Harrach gevangenis (buiten de Algerijnse hoofdstad) zijn sinds 28 januari 2022 openlijk in hongerstaking uit protest tegen hun voortdurende willekeurige detentie en vervolging op grond van de terrorismewet en andere strafrechtelijke vervolgingen. Echter worden ze in feite gearresteerd voor het vreedzaam uiten van hun mening en hun deelname aan sociale en politieke protesten en demonstraties.

In dezelfde context, en in het kader van het doorbreken van de dynamiek van deze collectieve staking, zijn de Algerijnse autoriteiten over gegaan tot het vervoeren van ongeveer de helft van de hongerstakers naar andere Algerijnse gevangenissen, ver van de El-Harrach gevangenis en ver van hun families en advocaten. Deze procedure is een schending van de rechten van de gedetineerden die worden gegarandeerd door zowel de Algerijnse wet op de organisatie van gevangenissen als het internationaal recht.

Opgemerkt moet worden dat onder de arrestanten personen zijn die gedurende lange perioden in voorlopige hechtenis hebben gezeten en tegen wie geen rechterlijke uitspraak is gedaan, en dat de periode van voorlopige hechtenis voor hen voortdurend werd verlengd en dat het aantal gewetensgevangenen bestaat uit ongeveer 300 gedetineerden.

AFD International veroordeelt deze willekeurige maatregelen en roept de Algerijnse autoriteiten op om alle arrestanten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. Daarnaast roepen we de Algerijnse rechterlijke macht op haar taken uit te voeren bij het toezicht op de detentieomstandigheden van deze activisten die klagen over mishandeling en het ontbreken van humane omstandigheden die hun waardigheid in gevangenissen behouden.

AFD International benadrukt dat de hongerstaking een legitieme vorm van protest is en dat het onaanvaardbaar is om de stakende gedetineerden te straffen, ze naar andere detentiecentra te deporteren en ze in eenzame opsluitingen te plaatsen.

We roepen de Algerijnse autoriteiten ook op hun internationale verplichtingen op het gebied van mensenrechten na te komen en de vrijheid van mening en meningsuiting voor iedereen te garanderen.

AFD Internationaal

Afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika

12/02/2022

Back to top button