Midden oost & Noord Afrika

Bezet Palestina: Israëlische troepen bestormen Al-Aqsa en vallen gebedsgangers aan.

Op vrijdag- en zondagochtend bestormden de bezettingstroepen de Tempelberg en vielen de moskeegangers in de binnenplaatsen aan met rubberen kogels en traangasgranaten. Hierbij raakten honderden Palestijnen gewond.

De bezettingstroepen stuurden versterkingen naar de ingangen van de Oude Stad en naar de ingangen naar de Haram, en verhinderde jonge mannen de Oude Stad binnen te gaan. Op woensdag bestormden tientallen kolonisten de Al-Aqsa-moskee, onder strikte bescherming van de Israëlische bezettingspolitie.

AFD International spreekt haar veroordeling uit van de Israëlische strijdkrachten die een gebedshuis zoals de Al-Aqsa-moskee bestormen, de poorten sluiten en weerloze gebedsgangers binnen de moskee en de buitenste binnenplaatsen aanvallen. Deze Israëlische praktijken zijn gericht op het beperken van het recht van moslims of christenen op vrije en onbeperkte toegang tot de Al-Aqsa-moskee of tot de Heilig Grafkerk om hun religieuze rituelen te beoefenen, praktijken die het recht op aanbidding schenden, wat een authentiek en principieel recht is. Bovendien zijn de inmenging en het provocerende gedrag van de extremisten een schending van de historische en juridische status quo en het internationaal recht.

AFD International veroordeelt met klem de voortdurende aanvallen van de Israëlische strijdkrachten op de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, met name in het kamp van Jenin en in Jeruzalem, sinds afgelopen woensdag, waarbij zeven Palestijnse burgers om het leven kwamen als gevolg van het gebruik van scherpe kogels en buitensporig geweld tijdens hun invallen in Palestijnse wijken.

Dringend ingrijpen van de internationale gemeenschap is nodig om dit agressieve en racistische gedrag te stoppen, in het bijzonder de Veiligheidsraad, om een einde te maken aan deze agressieve provocaties en om bescherming te bieden aan het Palestijnse volk en hun heilige plaatsen.

AFD International is verrast door het onvermogen van de internationale gemeenschap om de wet te handhaven en te handelen met dezelfde internationale ernst die het regeerde in de Oekraïense oorlog.

AFD International roept de Israëlische autoriteiten op om zich te houden aan de regels van het internationaal recht en de resoluties van de Veiligheidsraad die bezetting en nederzettingen strafbaar stellen. Dit zijn met name resolutie nr. 446 van 20 maart 1979, waarin wordt erkend dat het beleid en de praktijken van Israël bij het vestigen van nederzettingen in de Palestijnse en Arabische gebieden die sinds 1967 worden bezet, geen wettelijke legitimiteit hebben, en waarin Israël wordt opgeroepen zich strikt te houden aan de Vierde Conventie van Genève van 1949, om en af te zien van elke actie die de juridische status en het geografische karakter zou veranderen of een wezenlijke invloed zou hebben op de demografische samenstelling van de bezette gebieden sinds 1967, in het bijzonder de stad Jeruzalem.

AFD International
Afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika

16-04-2022

Back to top button