Europa en Centraal-Azië

Frankrijk: Het wetsvoorstel dat de republikeinse principes waarborgt, is een directe aanval op het samenleven en de diversiteit.

Het wetsvoorstel dat door de president van de Franse Republiek is aangekondigd werd op woensdag 9 december 2020 goedgekeurd door de Raad van Ministers. Dit gebeurde onder de titel “Wet ter bevestiging van de republikeinse beginselen”. Het wetsvoorstel is in strijd met de mensenrechten en de waarden van de vijfde Franse Republiek. Evenals de geest en de taal van de seculiere wet van 1905 inzake de vrijheid van godsdienst en de scheiding van religie en staat, waarin het beginsel van het naast elkaar bestaan en de aanvaarding van de ander is vastgelegd.

Desondanks is dit allemaal tegenstrijdig staat beschreven in het genoemde wetsvoorstel dat gericht is op het bestrijden van de “politieke islam”, waardoor men ervan wordt beschuldigd de waarden van de Republiek te ondermijnen onder het mom van religie. Naar aanleiding hiervan heeft de Hoge Commissaris voor de mensenrechten, Michelle Bachelet, haar bezorgdheid geuit over het feit dat bepaalde maatregelen moslims stigmatiseren. Ook de Amerikaanse religieuze vrijheidsgezant Sam Brownback riep op tot meer dialoog ter bescherming van degenen die hun geloof op vreedzame wijze beoefenen, door te zeggen dat “wanneer je te repressief bent de situatie kan verergeren”.

Het inperken van de godsdienstvrijheid of geloofsovertuiging in verband met de veiligheid, het bevorderen van het samenleven of het behoud van de sociale samenhang is in het verleden niet doeltreffend gebleken. Dit ondermijnt namelijk de veiligheid in plaats van deze te bevorderen.

Dit plan is een echte tegenslag voor de mensenrechten en lijkt een officiële erkenning door de Franse regering van haar voornemen om zich te verlossen van een belangrijk deel van de waarden die centraal staan voor de mensenrechten en de democratie. AFD International beschouwt dit als een directe aanval op de samenleving en diversiteit.

AFD international

Département Europa

20/12/2020

Back to top button