Europa en Centraal-Azië

Frankrijk – AFD International roept de Franse autoriteiten op tot adequate zorg van gedetineerden en daklozen vanwege COVID 19

In het licht van de huidige Corona-pandemie is meer dan ooit tevoren solidariteit nodig, vooral tegenover kwetsbare burgers in zwakke sociale omstandigheden. Zonder goede zorg en voorlichting ligt snelle verspreiding van de Corona virus op de loer.

Dit geldt ook voor detentiecentra met een verhoogd risico van overbevolking en daarmee overdracht van virussen en verspreiding van ziekten. Extra quarantainemaatregelen op dergelijke plaatsen als detentiecentra dragen bij aan het wegnemen van congestie.

Angst bij gedetineerden voor de overdracht van het Corona-virus en beperkingen in verband met openbare quarantaine hebben geleid tot opstanden in verschillende gevangenissen en detentiecentra, zoals in het detentiecentrum Uzerche in Correze, waar honderden gevangenen tegen deze maatregelen protesteerden.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelde bij arrest van 30 januari 2020 de detentievoorwaarden, het gebrek aan veilige gezondheidomstandigheden en de veelvuldige vermenging in Franse gevangenissen. Daarnaast was er ook sprake van ernstige schendingen van de basisrechten van gevangenen.

Deze uitspraak werd gedaan na klachten van tweeëndertig gevangenen die klaagden over de detentievoorwaarden in verschillende gevangenissen in Frankrijk, waar het Europese Hof besliste de Franse staat te beboeten.

De Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens riep ook alle regeringen op om gevangenen onmiddellijk vrij te laten, zodat het Coronavirus geen “vernietiging” onder de gevangenen veroorzaakt.

Om deze redenen roept AFD International de Franse autoriteiten dringend op maatregelen te nemen om de overbevolking in de gevangenis te terug te brengen, door:

  • gevangenen die in het einde van hun straf zitten vrij laten, of
  • mensen die lijden aan gezondheidsproblemen die het risico op verslechtering van hun toestand kunnen vergroten als ze besmet zijn met het Covid 19-virus, en
  • beperking van arrestaties tot ernstige gevallen

en gebruik van alternatieve straffen die zijn vastgelegd in het Franse strafrecht, zoals de implementatie van elektronische armbanden en met de intrekking van het paspoort.

Daarnaast besteedt AFD International ook speciale aandacht aan detentiecentra voor illegale vreemdelingen die in afwachting zijn van hun terugkeer naar het land van herkomst. In het bijzonder noemen we hier de gevangenen in de Melun gevangenis die in hongerstaking zijn gegaan om de omstandigheden van hun detentie aan de kaak te stellen en het detentiecentrum Locon, waar ten minste één geval met het coronavirus geconstateerd is, wat leidde tot paniek aangezien preventieve maatregelen uitblijven.

Daarom roept AFD International de Franse autoriteiten op om alle detentiecentra voor migranten snel leeg te maken en ervoor te zorgen dat de gedetineerden passende huisvesting wordt gegarandeerd.

Ten slotte heeft de oproep van AFD International ook betrekking op daklozen, aangezien dit een grote kwetsbare groep is, in Frankrijk zijn er meer dan 250 duizend daklozen. Daarnaast hoopt AFD International dat de maatregelen van de minister van Volkshuisvesting voldoende zullen zijn om alle daklozen onder behoorlijke omstandigheden te huisvesten door zoveel mogelijk hotelkamers en andere plekken van leegstand plaatsen te gebruiken.

AFD International roept de Franse regering op al het mogelijke te doen om alle groepen van de Franse samenleving te beschermen, ongeacht hun sociale status.

AFD International
Departement Europa
Brussel

Back to top button