Azië & Pacific

Polen: Een mars voor haat en afwijzing van anderen.

Sinds 2009 demonstreren elk jaar tienduizenden Poolse extremisten. Op 11 november jongsleden gingen ongeveer 60.000 Poolse militanten de straten van Warschau op, terwijl zij racistische, xenofobe en islamofobe slogans scandeerden. Ondanks de extreme kou verzamelden zij zich met als boodschap dat Polen blank en christelijk moet blijven.

Deze demonstratie kenmerkte zich door haatdrangede taal waarin slogans werden gescandeerd met een islamofoob, antisemitisch en anti-migranten karakter. Dit soort bijeenkomsten van het extreemrecht creëert en voedt racistische stereotypen rondom migranten en vluchtelingen in Europa. Deze groepen worden aan de lokale bevolking als economische en financiële last geportretteerd, terwijl de Verenigde Naties de positieve bijdrage van migranten aan groei en duurzame ontwikkeling erkent.  Deze valse vooroordelen, die kenmerkend zijn voor extreemrechtse partijen, creëren het beeld van een vijand tegen wie de natie moet worden beschermd. Dit kan alleen maar leiden tot verbaal en fysiek geweld tegen onschuldige mensen.

Anderzijds bieden de hervormingen van de Poolse regering geen goeds op het gebied van mensenrechten. Begin 2015 heeft de regeringspartij haar voornemen uitgesproken om de Poolse samenleving ingrijpend te hervormen. Het ging hierbij om vooral door de opheffing van de toezichthoudende organen zoals het Constitutionele Hof en de hervorming van het rechtsstelsel. Deze hervormingen werden door de rechters bekritiseerd uit angst om hun onafhankelijkheid te verliezen.

AFD International roept de Poolse autoriteiten op om discriminatie en het aanzetten tot haat te bestrijden want op deze manier worden de grondslagen van de mensenrechten bedreigd. Om te beginnen met gelijkheid en non-discriminatie. Alle VN-lidstaten en de ondertekenden van mensenrechtenverdragen zijn verplicht om alle mensenrechtenschendingen te bestrijden. Deze moeten in de huidige context van de economische en immigratiecrisis direct worden geadresseerd.

AFD International
Afdeling Europa & Midden Azië
15 november 2017

Back to top button