Azië & Pacific

Myanmar: Bloedbad op klaarlichte dag

Schokkende gebeurtenissen ontvouwden zich in Myanmar nadat 48 mensen op klaarlichte dag waren afgeslacht en velen ernstig gewond raakten door de militaire junta onder leiding van generaal Min Aung Hlaing. Het is duidelijk dat de militaire elite nu een beleid van schieten om te doden heeft aangenomen, in strijd met alle internationaal erkende mensenrechtenwetten en -normen. Mensen zijn doodsbang om hun mening te geven en hun gedachtes te uiten over wat er in hun land gaande is.

Deze gebeurtenissen kwamen naar voren nadat op 1 februari een staatsgreep plaatsvond tegen een democratisch gekozen regering. Onder internationale mensenrechtenwetgeving, en specifiek onder artikel 21 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, hebben mensen het recht om vreedzaam samen te komen en te protesteren.

Zoals Artikel 21 dat zegt: «Het recht van vreedzame vergadering wordt erkend. De uitoefening van dit recht kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke in overeenstemming met de wet worden opgelegd en die in een democratische samenleving geboden zijn in het belang van de nationale veiligheid of de openbare veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.»

Deze demonstranten zijn ongewapende burgers die het recht hebben om te demonstreren en hun recht op meningsuiting over de toekomst van hun land te uiten.

Het is de taak van de internationale gemeenschap om gewapende en economische sancties uit te oefenen tegen het militaire apparaat om te voorkomen dat het leger nog meer wreedheden begaat. Daarnaast is het de taak van de internationale gemeenschap om een internationaal verantwoordingsmechanisme in te zetten om het militaire apparaat en haar leiderschap voor oorlogsmisdaden, oorlog tegen de mensheid en genocide te onderzoeken.

De militaire junta heeft nog steeds het bloed van honderden onschuldige Rohingya-moslims in de hand en is verantwoordelijk voor de ontheemding van duizenden vrouwen en kinderen die de hel van een dergelijk wrede regime zijn ontvlucht.

De gebeurtenissen in Myanmar escaleren en de strijdkrachten moeten afzien van het gebruik van buitensporig geweld en daarentegen zelfbeheersing tonen over een situatie die ze zelf hebben gecreëerd.

AFD International Azië roept de buurlanden en bondgenoten van Myanmar op om hun rol te spelen bij het uitoefenen van druk op het regime om de mensenrechtennormen hoog te houden en de democratisch gekozen regering te bevrijden uit hun gevangenschap.

AFD International

Azië en de Stille Oceaan

9 maart 2021

Back to top button