Azië & Pacific

China: Chinese overheid en autoriteiten moeten aansprakelijk worden gesteld voor hun Culturele Genocide in Xinjiang.

De Oeigoeren, een etnische (vooral Islamitische) minderheid van ruim 13 miljoen in de autonome regio Xinjiang, worden onderworpen aan een ongekende wreedheid en een onmenselijk beleid van de Chinese overheid als onderdeel van China’s oorlog tegen extremisme. Minstens 1,5 miljoen mensen worden vastgehouden in afgelegen kampen, gescheiden van hun families, en ondervinden er politieke vorming en onderwijs, zodanig aangeduid door de Chinese autoriteiten. Nu de wereld zich slechts bewust is geworden van de gruwelijke en grimmige realiteit van de culturele en sociale genocide door de Chinese overheid tegenover de machteloze Oeigoeren, moet de ware omvang van deze wreedheid nog naar voren komen.

Ondanks de inspanning van de Chinese overheid om verslaggevingen betreft de verwerpelijke behandeling van de Oeigoeren te ondermijnen en censureren hebben uitgelekte documenten, video’s en getuigenverklaringen de massale opsluiting en indoctrinatie van de kwetsbare en weerloze bevolkingsgroep bevestigt.

De culturele zuivering die heeft plaatsgevonden in China bevat onder meer de dwangvoeding van ham en alcohol (Islamitisch verboden consumptie), het afschaffen van het toekennen van moslimnamen aan kinderen, het verbieden van de Islamitische bevolking om hun bedehuizen te betreden, de groei van lange baarden te beletten, het sluiten van moskeeën, enz. Daarnaast werden gedreven politieke hersenspoeling praktijken geïmplementeerd in de kampen, waar men mede slagzinnen en zangstukken van de communistische partij diende te reciteren.

Het is duidelijk dat al het bovenstaande indruist tegen elk document en alle conventies en normen op gebied van mensenrechten die door de Verenigde Naties zijn aangenomen, inclusief de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

AFD International roept samen met vele andere mensenrechtenorganisaties de internationale gemeenschap en de internationale organisaties op om als één stem op te treden tegen het wrede beleid van China tegenover de minderheden in Xinjiang.

AFD International verwelkomt daarbij een onderzoek door het Internationaal Strafhof. Het begin van een gerechtelijke procedure zou een totstandkoming van een internationale consensus binnen de internationale gemeenschap aanmoedigen om druk uit te oefenen op Beijing om een einde te maken aan haar discriminerende praktijken tegen minderheden.

 

AFD International

Afdeling Azië en Pacific

31 december 2019

Back to top button