Azië & Pacific

Myanmar: Weer een tragische gebeurtenis in een reeks van ellende en pijnigingen door de Rohingya.

De veiligheidstroepen van de Unie van Myanmar (Birma) hebben hun onmenselijke onderneming nogmaals geïntensiveerd, gericht op het vervolgen en onderdrukken van de islamitische minderheid in de Rakhine-staat. Meer dan 100 mensen zijn gedood en een groot aantal gewond geraakt. Deze gebeurtenissen hebben meer dan 20.000 mensen gedwongen om naar het buurland Bangladesh te vluchten, die al enkele duizend vluchtelingen van de islamitische minderheid Rohingya van de Unie van Myanmar opvangt.

Deze nieuwe escalatie is een zoveelste hoofdstuk dat kan worden toegevoegd aan de lange reeks vervolging, marteling en genocide die zich richt op deze extreem kwetsbare, verwaarloosde en niet erkend  bevolking in de Unie van Myanmar.

AFD International veroordeelt het medeplichtig  zwijgen van de overheid van de unie van Myanmar betreffende Rohingya burgers.

AFD International doet ook een beroep op de internationale gemeenschap om snel te handelen om een einde te maken aan wat men als etnische zuivering kan beschouwen.

Het is tijd dat de regering van de Unie van Myanmar moet stoppen met deze onaanvaardbare praktijken en te voldoen aan de internationale normen en verdragen van de mensenrechten.

Tenslotte wil AFD International benadrukken dat zij de situatie in deze regio van de wereld nauwlettend volgt en alles in het werk stelt om de internationale publieke opinie te informeren om haar om haar solidariteit te tonen met deze moslim minderheid zonder verdediging.

AFD International
Afdeling Azië en Pacific
30 augustus 2017

Back to top button