Azië & Pacific

Congres – Internationaal VN onderzoek oorlog Jemen Dringende aanbevelingen om de rampen in Jemen te stoppen

 • AFD International roept dringend op tot het verrichten van een internationaal onafhankelijk onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht in Jemen.
 • Oproep aan alle betrokken partijen bij het conflict spoedig te komen met een politieke oplossing om meer slachtoffers en verdere vernietiging te voorkomen.
 • Stoppen van marteling en mishandeling van gegijzelden door alle betrokken partijen bij het conflict. Vrijlating van gevangenen en slachtoffers van ontvoering door alle gewapende groeperingen.
 • Ter verantwoording roepen van de Verenigde Arabische Emiraten ten aanzien van haar betrokkenheid in de grootschalige systematische mensenrechtenschendingen, uitgevoerd door de aan haar gelieerde milities, waaronder ontvoeringen en buitengerechtelijke executies.
 • Oproep aan de VN Veiligheidsraad tot interventie om Saoedi-Arabië te dwingen internationaal verboden wapens als brandbommen en clustermunitie te gebruiken.
 • Opheffen van onrechtmatige blokkades door alle betrokken partijen bij het conflict, om humanitaire hulp mogelijk te maken, zoals toegang verlenen aan medische konvooien, welke worden belegerd door de strijdkrachten van Saleh en de Houthi’s.
 • Berechten van alle betrokkenen bij misdaden als willekeurige arrestaties, verdwijningen, folteringen en moord tijdens hechtenis.
 • Zorgen voor voldoende bescherming en veiligheid aan de burgerbevolking, met name aan kinderen en jonge meiden, die belemmerd worden in hun recht op onderwijs.
 • Oproep aan de internationale organisatie onmiddellijk in te grijpen en een oplossing te vinden voor de crisis van ontheemding en het dagelijkse leed van het Jemenitische volk.
 • Oproep aan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk om militaire en intelligence-ondersteuning aan de door Saoedi-Arabië geleide Arabische alliantie op te heffen.
 • Oproep aan de door Saoedi-Arabië geleide Arabische coalitie om een einde te maken aan de strenge grensblokkade (sinds 18 november 2017) welke humanitaire hulp onmogelijk maakt, waardoor het leven van ongeveer zeven miljoen Jemenieten door hongersnood wordt bedreigd.

Den Haag
10/11/2017

Back to top button