Amerika

Verenigde Staten: ADF International beroept zich op de autoriteiten om einde te brengen aan het politiegeweld tegen etnische minderheden.

AFD International veroordeelt met klem de gewelddadige arrestatie van George Floyd, welke als gevolg heeft geresulteerd in zijn overlijden. Floyd, een 46-jarige Afro-Amerikaan, liet het leven als consequentie van een politieagent die hem de adem benam door met zijn knie op de keel van Floyd te drukken en ondertussen weigerde om diens hulpkreten aan te horen.

Het slachteroffer is omgekomen door verstikking terwijl hij herhaaldelijk aangaf niet te kunnen ademhalen. De gebeurtenis werd gefilmd door voorbijgangers en rap verspreid via social media.

Dit heeft gezorgd voor een hoop commotie onder het Amerikaanse volk De zaak van Floyd is niet de enige in zijn soort. De Verenigde Staten kent een reeks zaken waarin burgers gearresteerd werden voor kleine feiten, waarbij zij het slachteroffer zijn geworden van misstappen door de politie die onbestraft zijn gebleven. Een voorbeeld hiervan is de zaak van Eric Garner, een familieman die gedood werd tijdens een arrestatie, die net zoals Floyd zich beklaagde over de verstikking door de politieagenten. Een van de agenten gebruikte een wurgingsmethode die nota bene is verboden door de politie van New York.

Het is het gevoel van onrecht tegenover meerdere politie misstappen, in het algemeen begaan door blanke politieagenten, dat heeft gezorgd voor een duwtje in de rug aan duizenden verontwaardigde Amerikaanse burgers om  te gaan demonstreren. ‘I can’t breathe’  is inmiddels het symbool geworden van het politiegeweld en diverse bewegingen zijn naar voren getreden om de gebeurtenissen af te keuren. Een hiervan is de Black Lives Matter beweging met de hashtag #BlackLivesMatter.

AFD International roept de Amerikaanse autoriteiten op om transparant en onpartijdig op te treden tijdens het lopende onderzoek naar de zaak van Floyd. Een eerlijk en rechtvaardig proces zal een eerste stap in de goede richting zijn om het dodelijk geweld te beëindigen.

AFD International roept tevens de Amerikaanse autoriteiten op om de racistische aard van het politie geweld te erkennen en op basis hiervan te handelen.

Tot slot, roept AFD International de Amerikaanse autoriteiten op om voldoende aandacht te besteden aan het onderrichten van burgers omtrent tolerantie en het bestrijden van racisme in alle vormen. AFD roept ook op tot de bescherming van etnische minderheden tegen alle vormen van discriminatie, ongeacht of deze afkomstig is van instellingen, ambtenaren of burgers.

AFD International
Department Americas
05-31-2020

Back to top button