Amerika

De Verenigde Staten: Racisme is een nationale pandemie en moet genadeloos worden bestreden

De moord op de 46-jarige George Floyd door Derek Chauvin, een politieagent uit Minneapolis die zijn knie minuten lang tegen de keel van het slachtoffer hield, heeft het geweten van de wereld woedend gemaakt en een wereldwijde pleit voor gerechtigheid en een serieus optreden tegen alle vormen van racisme opgeroepen, met name politiegeweld tegen mensen van kleur.

Afro-Amerikanen, slechts 13% van de gehele Amerikaanse bevolking, worden onevenredig veel onderworpen aan een enorme hoeveelheid politiemoorden. De enorme drukte en protesten die dit gruwelijke incident heeft veroorzaakt gaan niet over een op zichzelf staande gebeurtenis. Het gaat over een institutionele, structurele en diepe racistische cultuur die al jaren bij de politie aanwezig is. Het is een protest tegen een instelling die haar burgers niet gelijk behandelt en zich continu op ongerechtvaardigde wijze richt op mensen van kleur. Het is daarom geen toeval dat de meeste gevangenen in Amerika zwart zijn. Het is geen toeval dat de mensen die in de dodencel zitten de etnische minderheid zijn, en met name Afro-Amerikaans.

De families van onder meer Eric Garner, Philando Castile, Alton Sterling, Delrawn Small, Terence Crutcher, Breonna Taylor, allemaal donker getint, kwijnen nog steeds weg van verdriet en rouwen om hun dierbaren die vermoord zijn door degenen die ze hadden moeten beschermen.

AFD International is, samen met talloze mensenrechtenorganisaties, buitengewoon verontrust over hoe racisme wordt aangemoedigd en versterkt om de hoogste rangen van macht te bereiken.

AFD International veroordeelt de hardhandigheid van de politiehandhaving bij het omgaan met een legitieme woede en frustratie van de bevolking.

Wij veroordelen de betrekking van het nationale leger om de protesten het hoofd te bieden, omdat het een ernstige maatregel is die ongekend is in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten.

AFD International veroordeelt met klem de wreedheid naar journalisten bij het verslaggeven en rapporteren van de gebeurtenissen. Wij staan ​​alle journalisten bij om hun democratisch recht op persvrijheid uit te drukken zonder mishandeld, bedreigd of geïntimideerd te worden voor het uitvoeren van hun taak.

De dader moet worden berecht en de straf der wet onder ogen zien, en de regering moet trachten de schade te herstellen door de zaak met de familie van het slachtoffer af te werken.

AFD International roept demonstranten op om hun recht op vreedzame demonstratie tot uitdrukking te brengen door de publieke eigendommen en de openbare veiligheid te respecteren en  door zich niet in te laten met vandalisme, plundering of vernietiging van openbare en gouvernementele eigendommen.

Tot slot roept AFD International alle overheidsapparaten en -organen op om haar personeel en werknemers te onderrichten om diversiteit en multiculturalisme te respecteren en hardere maatregelen te nemen tegen alle vormen van racisme en discriminatie.

AFD International

Afdeling Americas

02/06/2020

Back to top button