Wie zijn wij

AFD international is een NGO (niet -gouvernementele organisatie) opgericht in 2006 met als doel het wereldwijd verdedigen en bevorderen van mensenrechten. AFD international is onafhankelijk van elke overheidsbemoeienis, politieke ideologie of economische belang.

AFD international gaat van eigenkracht uit  en investeert daarbij in bewustwording, vorming en educatie rondom het thema mensenrechten.

Organisatie

AFD international spant zich in binnen de kaders van het international recht om de slachtoffers van mensenrechten schendingen bij te staan. Het staat AFD international vrij om in actie te komen tegen  een ieder die zich schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen wie dat dan ook moge zijn, individuen, bedrijven of overheden.

AFD international gelooft in de noodzaak van het  bundelen van krachten en samenwerking om mensenrechten wereldwijd naar een hogere plan te tillen.

AFD International neemt initiatief en ondersteunt samenwerking met verschillende (internationale) organisaties ter bevordering van mensenrechten.

Onze waarden

Beschermen

Religieuze,  politieke, economische, sociale en individuele vrijheden beschermen.

Bestrijden

Alle vormen van discriminatie bestrijden, ter verantwoording roepen van een ieder die zich schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen .

Bewustwording

Bewustmaken van mens en maatschappij  over het belang van mensen rechten , en schendingen daarvan aan de het daglicht stellen .

Vorming

AFD international voert een reeks van programma’s uit, gericht op educatie en vorming rondom mensenrechten .

Activiteiten

AFD international  organiseert verschillende activiteiten om  de eerder beschreven  doelen te bereiken :

 

  • Informatie en bewustmakingscampagnes over het belang van mensen rechten
  • Organiseren van trainingen voor verschillende doelgroepen
  • Ontwikkelen van projecten gericht op solidariteit
  • Organiseren van conferenties en seminars
  • Mobiliseren en organiseren van demonstraties
  • Ondernemen van juridische acties
Back to top button