Uncategorised

Frankrijk: De strijd tegen hedendaagse vormen van discriminatie een uitdaging voor de verdediging van de mensenrechten.

Als onderdeel van haar missie om racisme en discriminatie te bestrijden, nam AFD International- Frankrijk op 10 december 2017  deel aan de 4e Internationale Dag tegen Islamofobie plaats op de Arbeidsbeurs van Saint-Denis (Frankrijk).

Op de dag zelf leidde AFD International een workshop genaamd “Buurtstigmatisering van Saint-Denis naar Molenbeek”. Tijdens deze workshop hebben de deelnemers ervaringen uitgewisseld over het stigmatiseringsproces gericht op een bevolkingsgroep. De dialoog ging over hoe deze processen groepen kunnen beroven van hun fundamentele rechten. En kan leiden tot marginalisering.

 AFD International herinnert er ook aan dat de principes van gelijkheid en non-discriminatie een integraal onderdeel zijn van het moderne internationale recht, in het bijzonder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Handvest van de Verenigde Naties. Daarom moet de strijd tegen hedendaagse vormen van discriminatie een absolute prioriteit blijven om vreedzame betrekkingen tussen mensen te bevorderen.

AFD International
Afdeling Europa & Midden Azië
19 december 2017

Back to top button