Midden oost & Noord AfrikaRapporten

Verenigde Arabische Emiraten: AFD International roept de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten op om de Marokkaanse staatsburger Abdelhay Nejjari onmiddellijk vrij te laten.

Sinds begin januari jongstlede is de Marokkaanse staatburger Abdelhai Nejjari onder dwang opgenomen in een psychiatrische kliniek in de Verenigde Arabische Emiraten zonder dat er sprake is van psychiatrische aandoeningen. Het besluit van de autoriteiten volgt nadat de heer Nejjari verschillende videobeelden had gepubliceerd die de onmenselijke werkomstandigheden aan het licht brachten, die hij en een aantal bewakers in een van de particuliere beveiligingsbedrijven mee maakten.

AFD International veroordeelt de onrechtmatige detentie van Nejjari in een psychiatrische kliniek. Met deze onmenselijke actie hebben de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten op een onrechtmatige wijze het internationale recht geschonden.

In een telefoongesprek met de echtgenote van Abdelhay Nejjari, benadrukt de echtgenote dat haar man onmenselijk wordt behandeld in de kliniek. Nejjari wordt onder dwang medicijnen toegediend die een negatief of zelfs ernstig effect op zijn gezondheid kunnen hebben.

AFD International volgt alle ontwikkelingen rondom deze zaak en roept de autoriteiten tot het volgende op:

 

  • De onmiddellijke vrijlating van Abdulhay Nejjari en hem schadeloos te stellen.
  • Verbeteren van de arbeidsrechten welke door de arbeidswetgeving van de Verenigde Arabische Emiraten en internationale wetten worden gegarandeerd.
  • Teruggave reisdocument en het onvoorwaardelijke
  • Afspraken met betrekking tot arbeidsrechten van buitenlandse werknemers na te komen.

Aanpassen van het arbeidswet zodat deze aansluit bij internationale wetten met betrekking tot arbeidsverhoudingen en de rechten van buitenlandse werknemers.

AFD International
Afdeling Noord Afrika en Midden Oost
21 januari 2018

Back to top button