Midden oost & Noord Afrika

Tunesië: Ontbinding Hoge Gerechtelijke Raad dreiging van de rechtsstaat

In een nieuwe stap in de richting van het buitenspel van constitutionele instellingen in Tunesië, kondigde president Kais Saied de ontbinding van de Hoge Gerechtelijke Raad aan, die hij beschuldigde van corruptie en het dienen van de belangen van politieke groeperingen.

De Tunesische politie sloot de deuren van de Hoge Raad en verhinderde medewerkers de toegang.

Het besluit van de Tunesische president Kais Saied om de Hoge Gerechtelijke Raad te ontbinden is een onwettig besluit en een flagrante politieke inmenging in een constitutionele instelling die volledig onafhankelijk is van de uitvoerende autoriteit.

Volgens de verklaring van de raad zelf is het een overschrijding van alle waarborgen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en een duidelijke ondermijning van de grondwet en de geratificeerde internationale handvesten en verdragen.

Het is volstrekt onaanvaardbaar dat de Tunesische veiligheid de goede werking van een justitiële instelling belemmert door de deuren van de Raad te sluiten voor zijn medewerkers. AFD International beschouwt dit als een gevaarlijke ontwikkeling die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de goede werking van het justitiële apparaat ondermijnt.

Met deze verklaring neemt onze bezorgdheid toe over de rechtsstaat in Tunesië. Deze verklaring bevestigt de wens van president Saied om alle bevoegdheden te grijpen om de fundamenten van het recht en de wet te ondermijnen, welke gebaseerd zijn op het principe van de scheiding der machten.

AFD International roept de Tunesische president, de heer Kais Saied, op om dit besluit onmiddellijk in te trekken en het recht van de rechters te garanderen op toegang tot een vrije en onafhankelijke rechterlijke macht die niet opereert op bevel van de uitvoerende autoriteit.

AFD International
Afdeling Midden-Oosten en Noord-Afrika

07/02/2022

Back to top button