Midden oost & Noord Afrika

PALESTINA : De vernietiging van het al Jalaa toren in Gaza in handen van het Internationaal Strafhof

De afgelopen twee weken is de Palestijnse bevolking, met name de inwoners van de Gazastrook,  het slachtoffer geworden van geweld en agressie door de Israëlische strijdkrachten. Hierbij worden de regels van het internationaal humanitair recht en de resoluties van de Veiligheidsraad volledig veronachtzaamd.

Tijdens de aanvallen door het bezettingsleger wordt zwaar materieel (wapens) ingezet, welke noch burgers noch vitale faciliteiten spaart (ziekenhuizen, generatoren, wegennetwerken, drinkwatertanks, etc.). De economische en menselijke verliezen zijn groot. Deze agressie kan worden aangemerkt als een oorlogsmisdaad en misdaad tegen de menselijkheid, overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof en de overige bepalingen van het internationaal humanitair recht, met name het Verdrag van Genève en de aanvullende protocollen daarbij.

In dit kader is het noemenswaardig te vermelden dat de vooronderzoekskamer van het Internationaal Strafhof alreeds op 5 februari 2021 in een meerderheidsuitspraak (door de rechters) heeft geoordeeld dat het hof bevoegd is voor het grondgebied van Palestina—waaronder de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem—als een staat die deel uitmaakt van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

Dit oordeel volgt op de verwijzing van de procureur-generaal een jaar geleden, nadat zij had geconcludeerd dat er een redelijke basis is voor een onderzoek naar de vermeende misdaden die door de Israëlische bezetting in de staat Palestina zijn gepleegd.

Met het licht op dit besluit heeft AFD International deze zaak vrijdag jongstleden (21 mei) via haar internationale advocaten opnieuw voorgelegd aan de procureur-generaal van het Internationaal Strafhof. De advocaten vertegenwoordigen hierbij de eigenaar van het Al-Jalaa Tower-complex, dat een aantal internationale en lokale nieuwsagentschappen huisvestte, evenals tal van juridische en medische kantoren. Het complex is volledig vernietigd in totale schending met het bovengenoemde internationale recht. Hiermee wordt deze daad beschouwd als een oorlogsmisdaad en is onderzoek vereist door het Internationaal Strafhof.

Op verzoek van de slachtoffers dienen de advocaten een klacht in bij het kantoor van de procureur-generaal, in de hoop dat op basis van alle overlegde documenten de rechtbank overtuigt is een onderzoek in te stellen ten einde een oordeel te vormen met betrekking tot deze aanval, in overeenstemming met de vereisten van artikel 15 van het Statuut van Rome.

Door deze belangrijke informatie aan het Hof voor te leggen, wordt ook herinnert door AFD International dat het hier gaat over de staat Palestina, een lidstaat van het Hof, die het Hof verplicht om adequate rechtsbescherming te bieden en de onderzoeksprocedures voor de misdaden van de Israëlische bezetting te versnellen om het beginsel van niet-straffeloosheid voor de daders van deze misdaden effectief te maken, zodat er geen verjaringstermijn is voor oorlogsmisdaden of immuniteit voor oorlogsmisdadigers.

AFD International

Vrijdag 21/05/2021
Het hoofdkantoor van het Internationaal Strafhof
Den Haag – Nederland

Back to top button