Midden oost & Noord Afrika

Egypte: Het voortdurende arrest van journalist Mahmoud Houssin en het aantasten van vrijheid van meningsuiting van de pers.

De correspondent Mahmoud Houssin van Al- Jazzera zit nu meer dan een jaar vast in Cairo.

AFD International veroordeeld deze voortdurende arrest. De Egyptische autoriteiten plegen hiermee een duidelijke schending van de wet, vrijheid van de pers en de internationale overeenkomsten. Deze schending wordt verklaard in het artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). “Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging van een ander een mening te koesteren, en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven”.

AFD beschouwt het besluit van het strafhof in Cairo als politiek gemotiveerd. Het besluit betreft de veroordeling tot drie jaar gevangenisstraf voor het beledigen van de rechtelijke macht en diens vertegenwoordigers door:  journalisten Abdel Halim Qandil, voormalig hoofdredacteur van de krant Voice of the Nation en Ahmed Hassan al-Sharqawi, een journalist bij het Middle East Agency ,

Volgens AFD wordt deze veroordeling door de rechtelijke macht gebruikt om de pers het zwijgen op te leggen.

AFD International wil daarom zijn bezorgdheid uiten over de algemene mensenrechtensituatie in Egypte en vrijheid van meningsuiting in het bijzonder. Ook roepen we de Egyptische autoriteiten op om:

–    Mahmoud Houssin, Abdul Halim Qandil en Ahmed Hassan Al-Sharqawi en alle gewetensgevangenen in het land onmiddellijk vrij te laten.

–    Respecteer de nationale en internationale overeenkomsten die de detentievoorwaarden van gevangenen regelen, en die hen het recht geven om van hun fundamentele rechten te genieten. Het gaat hierbij om recht op medisch behandeling, studie, bezoek aan gezinnen en advocatuur.

–    Ten slotte, houden we de Egyptische autoriteiten verantwoordelijk voor de fysieke veiligheid van de journalist Mahmoud Houssin, en vragen we om  zijn gezondheidstoestand te onthullen en een internationale afgevaardigde toe te staan hem te bezoeken.

AFD International
Afdeling Midden Oost & Noord Afrika
27 december 2017

Back to top button