Campagne

AFD International viert Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw 2019

Historisch gezien is de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw sinds haar oprichting een gelegenheid voor de vrouwen om zich een dag lang te verenigen rond een gemeenschappelijke zaak. Zo marcheerden internationaal meer dan een miljoen vrouwen tijdens de eerste viering in 1911 om hun stemrecht en hun recht op werk te claimen. In de twintigste eeuw was het recht om te stemmen een belangrijk aandachtspunt in de strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in het algemeen. In feite zijn veel vrouwen gemobiliseerd om zowel hun rechten als die van anderen te handhaven. Het is daarom noodzakelijk om hen een plechtige hulde te brengen op deze symbolische dag van 8 maart, of het nu de Afro-feministische activisten zijn of de Mirabal-zussen (symbool van feministisch verzet) of al diegenen overal ter wereld die strijden voor de zaak van de mensenrechten en hun leven riskeren.

Onderwijs: de hoofdlijn van de strijd tegen geweld tegen vrouwen

AFD International zet deze missie voort als mensenrechtenactivisten, vooral in de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Deze plaag vertaalt zich in stereotypen die in onze samenlevingen worden overgebracht en die zich uiteindelijk duurzaam in sociale normen verspreidt. Dit heeft als effect het legitimeren en verspreiden van het geweld dat hele generaties vrouwen en mannen diep treft in hun ontwikkeling en identiteit. Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn één op de drie vrouwen (met uitzondering van gevallen van intimidatie) het slachtoffer van fysiek en / of seksueel geweld. Een belangrijk onderdeel van deze strijd is om deze slachtoffers te helpen bij de bescherming tegen dergelijk geweld en bij hun wederopbouwproces.
Niettemin blijft de educatieve as een strategische missie om dit geweld effectief te bestrijden. Ervaring met het toepassen van het AFD Academy Youth Training Program heeft ons ervan overtuigd dat onderwijs moet worden aangeboden aan jongeren van 5 tot 20 jaar, om hen in staat te stellen te bouwen op het principe van geweldloosheid, danwel om hen positieve factoren te maken in de strijd tegen deze vorm van geweld, in staat te reageren wanneer ze het slachtoffer zijn en om hulp en advies te geven wanneer ze er getuige van zijn.

Economische empowerment

Daarnaast is de tweede strategische focus voor vrouwenrechten hun economische empowerment. Bijna twee miljard mensen leven vandaag in armoede. Vrouwen en meisjes vormen de meerderheid van dit deel van de wereldbevolking, omdat zij te maken hebben met extra structurele belemmeringen voor toegang tot economische hulpbronnen. Deze uitsluiting wordt onder meer geïllustreerd door een salaris van 60% tot 75% van wat een man waarneemt, door opsluiting in precaire sectoren van de arbeidsmarkt en juridisch onbeschermd.

Ondanks een toename van hun opleidingsniveau hebben te weinig vrouwen toegang tot hogere managementposities of posities van leiderschap en ondernemerschap. Deze economische discriminatie van vrouwen beperkt echter enorm hun vermogen om aan deze situatie van armoede te ontsnappen. Dit dwingt hen om over te schakelen naar informele sectoren gebaseerd op uitbuiting van werknemers en niet om toegang te bieden tot kwalitatieve financiële diensten zoals spaarrekeningen of leningen. Daarom is het van cruciaal belang om bij de uitwerking van sociaal beleid rekening te houden met deze discriminaties om deze ongelijkheden te verminderen.

Internationale dag van de rechten van de vrouw 2019: “Eerlijk denken, slim bouwen, innoveren voor verandering”

Met dit in gedachten heeft UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties die zich inzet voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, voor deze dag het thema gekozen van “Denkend gelijk, slim bouwen, innoveren voor verandering”. De uitdaging van deze campagne is om vrouwen in het hart van sociale innovaties te plaatsen om gendergelijkheid te bereiken tegen 2030. Daarom beveelt dit orgaan de integratie van de behoeften en ervaringen van vrouwen aan, vrouwen in nieuwe technologieën en innovaties om een inclusieve wereld te bouwen die voldoet aan de behoeften van vrouwen en mannen.

Daarom roept AFD International alle aspirant-mensen op bij te dragen aan de opbouw van een wereld waarin gendergelijkheid wordt gewaardeerd, om deze dag te vieren door innovatieve mensen te ondersteunen via de hashtag # Women’s Day.
AFD International gelooft dat innovatie een krachtig hulpmiddel is voor iedereen.

AFD International
8 maart 2019

Back to top button